• MUỐN BIẾT CÁC PHÍM NÓNG THÌ THẬT ĐƠN GIẢN, BẠN MỞ YAHOO LÊN, RỒI VÀO LẦN LƯỢT TỪNG MENU PHÍA TRÊN CÙNG Á, CLICK VÀO 1 CÁI LÀ NÓ HIỆN LÊN ĐẦY ĐỦ CẢ CHỨC NĂNG LẪN PHÍM TẮT ĐI KÈM BÊN CẠNH

  MESSENGER

  Ctrl + shift + F8 : My Disaplay Image (chọn hình đại diện)
  Ctrl + shift + P : Preferences ( chỉnh cấu hình)
  Ctrl + shift + D : Sign out to Mobile device ( thoát để sang dịch vụ đt )
  Ctrl + D : Sign out ( thoát khỏi yahoo)
  Ctrl + Q : exit ( đóng cửa sổ chương trình yahoo)  CONTACTS

  Ctrl + shift + A : add a contact ( add thêm 1 ng bạn vào danh sách)
  Ctrl + H : Show online contact ( ẩn/hiện những bạn đang sáng nick)
  Ctrl + tab : Show messenger list( chuyển qua lại giữa danh sách bạn bè và danh bạ)

  ACTIONS

  Ctrl + M : send message (gửi 1 tin nhắn)
  Ctrl + L : Call computer ( chat voice với bạn bè)
  Ctrl + H : Call a phone number ( gọi cho 1 số điện thoại)
  Ctrl + T : send SMS ( gửi tin nhắn đến di động)
  Ctrl + Y : send email ( gửi thư bằng tài khoản yahoo)
  Ctrl + shift + C : send contacts ( gửi các thông tin liên hệ của bạn cho ai đó)
  Ctrl + shift + M : send messenger list ( gửi danh sách bạn bè trong yahoo của bạn cho 1 ai đó)

  HELP : F1
   


  Một số phím tắt khác tham khảo!
   

  Alt+A Open my Account web page.
   
  Alt+C Show the Call menu off of the split drop down menu control.
  Alt+D View/Edit Contact Details.
  Ctrl+Shft+L Alt+E End Call.
  Alt+H Alt+R Hold/Resume.
  Ctrl+L Alt+L Call PC/Call Back.
  Alt+M Mute/Unmute.
  Alt+S Save to Address Book.
  Ctrl+M Send an IM.
  Ctrl+T Send a Text Message.
  Ctrl+Y Email.
  Ctrl+K Call a Telephone Number.
  Ctrl+N Start a Conversation.
  Alt+V Volume (In the Volume window: Up and Down arrow keys and Home and End keys change the volume instantly, Enter and Esc close the Volume window.)

  Ctrl+L ; gửi tin nhắn
   
  Ctrl+M : gọi đến máy tính
  Ctrl+T : gửi tin nhắn SMS
  Ctrl+Y : gửi Email
  Ctrl+Shift+C : gửi các chi tiết liên lạc của tôi
  Ctrl+Shit+M : gửi danh sách bạn bè của tôi
  Ctrl+Shift+R : yêu cầu các chi tiết liên lạc
  Ctrl+Shift+A : thêm bạn
  Ctrl+Shift+F8 : ảnh hiển thị riêng của tôi
  Ctrl+Shift+P : lựa chọn ưu tiên
  Ctrl+Shift+D : đăng nhập vào thiết bị di động
  Ctrl+D : thoát
  Ctrl+Q : đóng 

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan