• Notepad++ là trình biên tập mã nguồn miễn phí (và là công cụ thay thế cho Notepad), hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, chạy trên môi trường MS Windows. Ứng dụng cũng cung cấp nhiều tính năng bổ sung nhằm cho phép người dùng tự tạo ngôn ngữ lập trình riêng bằng cách thay đổi cách thức thu gọn nhóm cú pháp và đánh dấu cú pháp bằng màu sắc. Bạn có thể in mã nguồn kèm màu sắc. Ứng dụng cho phép một người dùng có thể chỉnh sửa nhiều tài liệu cùng lúc, hay
  thậm chí chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời ở 2 cửa sổ khác nhau. Chương trình hỗ trợ kéo thả hoàn toàn.


  Đầu tiên là link down và hướng dẫn Việt hóa


   Link down Notepad++ 6.1.3:

  Link Việt Hóa:
  Hướng dẫn Việt hóa:
   Hướng dẫn :
   - Download File Notepad++ 6.1.3 và File Việt hóa về !
   - Cài đặt NotePad++ 6.1.3

   - Sau đó xóa File Notepad++.exe trong thư mục vừa cài đặt, chép File Việt hóa vào và  đổi tên File notepad++_2 thành notepad++. Thế là xong.

    

  Giới thiệu Notepad++ 6.1.3


  Các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ :

  ASP, Ada, ASCII art, Assembly, AutoIt, BAT, C, C#, C++, Caml, CSS, doxygen, FORTRAN, HTML, Haskell, Java, JavaScript, KiXtart, Lisp, Lua, makefile, Matlab, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, PostScript, Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl, TeX, Verilog, VHDL, VB/VBScript, XML

  Dự án này dựa trên thành phần biên tập Scintilla (một thành phần biên tập rất mạnh mẽ), được viết bằng C++ với giao diện lập trình ứng dụng (API) và thư viện mẫu tiêu chuẩn (STL) thuần túy win32 (đảm bảo tốc độ thực thi nhanh hơn cùng dung lượng chương trình nhỏ hơn), được phát hành dưới cam kết bản quyền GPL.


  Các tính năng :
  Làm nổi bật cú pháp bằng màu sắc và thu gọn nhóm cú pháp
  Kết quả hiển thị trong thời gian thực (WYSIWYG)
  Tùy định màu sắc làm nổi bật cú pháp
  Tự động hoàn tất cú pháp
  Đa tài liệu
  Đa chế độ xem
  Hỗ trợ tìm/thay thế bằng các biểu thức chính tắc (Regular Expression)
  Hỗ trợ kéo thả hoàn toàn
  Các vị trí xem linh động
  Nhận diện tự động tình trạng tập tin
  Phóng to/thu nhỏ
  Hỗ trợ môi trường đa ngôn ngữ
  Đánh dấu trang (Bookmark)
  làm nổi bật các dấu ngoặc cùng thụt dòng cú pháp
  Ghi nhận và sử dụng Macro

  Included plugins (Unicode):

  1. TextFX v0.26
  2. Spell Checker v1.3.3
  3. MIME Tools v1.6
  4. NppExport v0.2.8
  5. Compare Plugin 1.5.6.1
  6. Plugin Manager 0.9.3.1
  7. NppFTP 0.23
  8. Select 'N' Launch 1.0

  Included plugins (ANSI):

  1. TextFX v0.25
  2. NppExec v0.4.1
  3. Spell Checker v1.3.3
  4. MIME Tools v1.6
  5. NppExport v0.2.8
  6. Light Explorer v1.6
  7. Compare Plugin 1.5.5
  8. Plugin Manager 0.9.3.1

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan