• PhpDesigner 8 là một môi trường phát triển PHP / chỉnh sửa PHP mạnh mẽ cho cả người chưa có kinh nghiệm lẫn các nhà phát triển chuyên nghiệp, giúp cải thiện quá trình chỉnh sửa, phân tích và xuất ứng dụng và website tạo bởi PHP cũng như các ngôn ngữ web khác.


  Đặc biệt bản 8 đã hỗ trợ HTML5  CSS3
  Được thiết kế để tăng hiệu năng và đơn giản hóa các dự án dùng mã
  phức tạp thông qua bộ công cụ chỉnh sửa thông minh bao gồm sự hỗ
  trợ đầy đủ PHP 5.2, hoạt động với bất kì cơ cấu PHP nào, đánh dấu cú pháp, hoàn thiện mã tổ thông minh và gợi ý mã hiển thị khi bạn gõ, vì vậy bạn không cần phải xem tài liệu để nhìn các phân cấp và thuộc tính của tính năng, quản lí dự án, cắt mã, thư viện mã rộng lớn tích hợp, đánh dấu các dấu ngoặc và thẻ không phù hợp cùng số lượng lớn công cụ và trình thuật sĩ giúp nâng cao tốc độ phát triển của bạn
   

  Sức mạnh trong PHP nằm ở khả năng ấn định nó vào- và cùng với các ngôn ngữ và công nghệ web khác. Do đó, phpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby! 

  Hỗ trợ cho các nhà phát triển WAMP/LAMP and AJAX thông qua tính năng đánh dấu cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa các bộ đánh dấu cho PHP, HTML, CSS, và JavaScript dependant phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tài liệu và làm mờ phần mã còn lại.
  ---Download---
  Homepage - Trang chủ: Tải
   Download - Tải về
                 Link 1 (4shared): 
                        Download Program + Keygen (4shared): Tải  
                        Download Keygen (4shared):Tải
                 Link 2 (MF): Pass(nếu có): vn-zoom.com
                        Download Program + Keygen (MF): Tải
                        Download Program (MF): Tải
                        Download Keygen (MF): Tải
                 Link 3 (box):
                        Download Program + Keygen (box): Tải
                        Download Program (box): Tải
                        Download Keygen (box): Tải

  ---Chúc các bạn thành công---
                    • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan