• Các bạn xem thử tại cuối trang của mình!!!
  Các bạn vào blog chọn Thiết kế\Bố cục\thêm tiện ích HTML/Javascript
  Các bạn copy code sau và cho vào tiện ích đó:
  <h2>Tham gia trực tiếp diển đàn giáo viên trung học trên blog</h2><center><div><input type="button" value="Bấm vào đây để ẩn/hiện của sổ diễn đàn giá viên trung học" style="width:600px;font-size:20px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Đóng của sổ diễn đàn lại'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Bấm vào đây để xem thông báo'; }" /></div><div><div style="display: none;"><div align="center"><embed> <iframe height="600" width="100%" frameborder="0" src="http://giaovientrunghoc.org/index.php">your browser does not support IFRAMEs</iframe></embed> </div></div></div></center>
  Chúc các bạn thành công!!! 

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan