• Nhận xét mới có avatar cho Blogger - Update - load cục nhanhDuy Pham là một Blogger nổi tiếng, nhiều người biết đến Duy Pham qua các thủ thuật anh viết. Lần này Duy lại cho ra một thủ thuật Nhận xét mới nhất rất đẹp cho Blog không sử dụng File JS nên không ảnh hưởng đến tốc độ load Blog. Đây là tiện ích Recent Comments theo phong cách WordPress.

  Và nó có liên quan đến dự định phát triển nâng cấp sau này cho nên trong bản miễn phí này lần đầu tiên Duy Pham chia sẻ dưới dạng đóng. Mặc dù là bản miễn phí nhưng nó có những chức năng mạnh mẽ tương tự như bên WordPress là hiển thị tên người nhận xét và tên bài viết người đó nhận xét. Tự động ngắt ký tự nếu tên người nhận xét hoặc tên bài 
  viết quá dài. Tự động dò tìm đúng permalink của người nhận xét trong bài viết kể cả bài viết có trên 200 nhận xét. phiên bản lần này mình cập nhật thêm một vài tính năng mới:
  • Tự động hiển thị avatar cho nhận xét của tài khoản Blogger và avatar mặc định cho nhận xét của người không có avatar.
  • Thêm trích đoạn nội dung của nhận xét.
  • Tự động phân biệt nhận xét của Admin.
  • Và nhiều tùy chọn khác chờ bạn khám phá

   Cách tiến hành:
     1- Đăng nhập vào Blog
     2- Vào thiết kế
     3- Chọn Chỉnh sử HTML (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)
     4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ  ]]></b:skin> .
  .rc-avatar{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;border-radius:5px;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}

     5- Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Comments. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
  <div id='recent-comments-avatar'>
  <script type='text/javascript'>
  var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 2.0 by http://duypham.info';
  nc=5;
  length_name=30;
  length_content=150;
  no_avatar='http://lh6.googleusercontent.com/-OKWz_G9ElFo/TuX_HC5zmkI/AAAAAAAAArI/4CqenpDZg54/s44/no-avatar.png';
  on='on';
  profile='View the profile of';
  admin_style='<span style="background:#F00;color:#FFF">Admin</span>';
  home_page='http://hienthieugia.blogspot.com/';
  admin_uri='http://www.blogger.com/profile/13706793122930234833';
  admin_avatar='http://4.bp.blogspot.com/-PtIEhl5vFMY/UAoWRAoPnyI/AAAAAAAABDU/8h7SkOtwnyY/s220/529496_253755768074122_1580360588_n.jpg';
  avatar_show='yes';
  var dp=["\x79\x3D\x30\x3B\x75\x3D\x30\x3B\x6C\x3D\x5B\x5D\x3B\x64\x3D\x5B\x5D\x3B\x70\x3D\x5B\x5D\x3B\x45\x3D\x5B\x5D\x3B\x78\x3D\x5B\x5D\x3B\x50\x3D\x5B\x5D\x3B\x74\x3D\x5B\x5D\x3B\x61\x3D\x5B\x5D\x3B\x6E\x3D\x5B\x5D\x3B\x6B\x3D\x5B\x5D\x3B\x77\x3D\x5B\x5D\x3B\x4D\x3D\x5B\x5D\x3B\x4B\x3D\x5B\x5D\x3B\x7A\x3D\x5B\x5D\x3B\x31\x32\x3D\x27\x31\x41\x27\x3B\x5A\x3D\x27\x59\x3A\x2F\x2F\x27\x3B\x54\x3D\x27\x2E\x27\x3B\x31\x6F\x3D\x27\x31\x79\x27\x3B\x48\x20\x31\x34\x28\x73\x29\x7B\x34\x20\x6F\x3D\x73\x2E\x36\x2E\x43\x2E\x24\x74\x3B\x74\x5B\x75\x5D\x3D\x6F\x3B\x53\x3D\x73\x2E\x36\x2E\x31\x69\x24\x31\x61\x2E\x24\x74\x3B\x69\x3D\x31\x52\x28\x28\x53\x2D\x31\x29\x2F\x31\x4A\x29\x2B\x31\x3B\x45\x5B\x75\x5D\x3D\x69\x3B\x75\x2B\x2B\x7D\x3B\x48\x20\x31\x39\x28\x71\x29\x7B\x79\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x31\x69\x24\x31\x61\x2E\x24\x74\x3B\x50\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x43\x2E\x24\x74\x3B\x33\x28\x27\x44\x27\x66\x20\x71\x2E\x36\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x29\x7B\x4D\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x44\x2E\x24\x74\x7D\x3B\x4B\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x4C\x24\x47\x2E\x6D\x3B\x31\x63\x28\x34\x20\x67\x3D\x30\x3B\x28\x67\x3C\x49\x29\x26\x26\x28\x67\x3C\x79\x29\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x63\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x31\x72\x5B\x67\x5D\x3B\x33\x28\x67\x3D\x3D\x71\x2E\x36\x2E\x31\x72\x2E\x4A\x29\x7B\x31\x44\x7D\x3B\x6C\x3D\x63\x2E\x31\x49\x5B\x30\x5D\x2E\x46\x3B\x6C\x3D\x6C\x2E\x31\x5A\x28\x27\x2F\x27\x29\x3B\x55\x3D\x6C\x5B\x35\x5D\x3B\x56\x3D\x6C\x5B\x38\x5D\x3B\x34\x20\x57\x3D\x63\x5B\x27\x31\x45\x24\x66\x2D\x31\x46\x2D\x31\x48\x27\x5D\x2E\x46\x3B\x64\x5B\x67\x5D\x3D\x57\x3B\x70\x5B\x67\x5D\x3D\x56\x3B\x33\x28\x27\x58\x27\x66\x20\x63\x29\x7B\x34\x20\x6A\x3D\x63\x2E\x58\x2E\x24\x74\x7D\x65\x7B\x33\x28\x27\x31\x30\x27\x66\x20\x63\x29\x7B\x34\x20\x6A\x3D\x63\x2E\x31\x30\x2E\x24\x74\x7D\x65\x7B\x34\x20\x6A\x3D\x27\x26\x23\x31\x7A\x3B\x27\x7D\x7D\x3B\x6A\x3D\x6A\x2E\x42\x28\x2F\x3C\x31\x42\x20\x5C\x2F\x3E\x2F\x67\x2C\x27\x20\x27\x29\x3B\x6A\x3D\x6A\x2E\x42\x28\x2F\x40\x3C\x61\x2E\x2A\x3F\x61\x3E\x2F\x67\x2C\x27\x27\x29\x3B\x6A\x3D\x6A\x2E\x42\x28\x2F\x3C\x5B\x5E\x3E\x5D\x2A\x3E\x2F\x67\x2C\x27\x27\x29\x3B\x33\x28\x6A\x2E\x4A\x3C\x31\x31\x29\x7B\x78\x5B\x67\x5D\x3D\x6A\x7D\x65\x7B\x6A\x3D\x6A\x2E\x41\x28\x30\x2C\x31\x31\x29\x3B\x34\x20\x68\x3D\x6A\x2E\x31\x33\x28\x27\x20\x27\x29\x3B\x6A\x3D\x6A\x2E\x41\x28\x30\x2C\x68\x29\x3B\x78\x5B\x67\x5D\x3D\x6A\x2B\x27\x26\x23\x52\x3B\x27\x7D\x3B\x37\x3D\x63\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x31\x47\x2E\x24\x74\x3B\x33\x28\x37\x2E\x4A\x3C\x31\x35\x29\x7B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x37\x7D\x65\x7B\x37\x3D\x37\x2E\x41\x28\x30\x2C\x31\x35\x29\x3B\x34\x20\x68\x3D\x37\x2E\x31\x33\x28\x27\x27\x29\x3B\x37\x3D\x37\x2E\x41\x28\x30\x2C\x68\x29\x3B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x37\x2B\x27\x26\x23\x52\x3B\x27\x7D\x33\x28\x27\x44\x27\x66\x20\x63\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x29\x7B\x77\x5B\x67\x5D\x3D\x63\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x44\x2E\x24\x74\x3B\x7A\x5B\x67\x5D\x3D\x27\x3C\x61\x20\x46\x3D\x22\x27\x2B\x77\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x20\x31\x36\x3D\x22\x31\x37\x22\x20\x31\x4D\x3D\x22\x32\x38\x22\x20\x43\x3D\x22\x27\x2B\x31\x53\x2B\x27\x20\x27\x2B\x61\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x3E\x27\x2B\x61\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x27\x7D\x65\x7B\x7A\x5B\x67\x5D\x3D\x61\x5B\x67\x5D\x7D\x3B\x33\x28\x63\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x4C\x24\x47\x2E\x6D\x3D\x3D\x27\x59\x3A\x2F\x2F\x31\x54\x2E\x31\x55\x2E\x31\x57\x2F\x31\x38\x2F\x32\x34\x2E\x31\x76\x27\x29\x7B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x31\x77\x3B\x6B\x5B\x67\x5D\x3D\x27\x31\x78\x20\x4E\x27\x7D\x65\x7B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x63\x2E\x62\x5B\x30\x5D\x2E\x4C\x24\x47\x2E\x6D\x3B\x6B\x5B\x67\x5D\x3D\x61\x5B\x67\x5D\x7D\x3B\x4F\x2E\x31\x62\x28\x27\x3C\x72\x20\x31\x64\x3D\x5C\x22\x31\x65\x2F\x31\x66\x5C\x22\x20\x6D\x3D\x5C\x22\x27\x2B\x31\x67\x2B\x27\x2F\x31\x68\x2F\x27\x2B\x55\x2B\x27\x2F\x51\x2F\x31\x6A\x3F\x6B\x3D\x73\x2D\x66\x2D\x72\x26\x31\x6B\x2D\x31\x6C\x3D\x30\x26\x31\x6D\x3D\x31\x34\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x2F\x72\x3E\x27\x29\x7D\x7D\x3B\x33\x28\x31\x4B\x3D\x3D\x27\x31\x4C\x20\x31\x6E\x20\x31\x4E\x20\x31\x4F\x20\x32\x2E\x30\x20\x31\x50\x20\x27\x2B\x5A\x2B\x31\x32\x2B\x54\x2B\x31\x6F\x29\x7B\x4F\x2E\x31\x62\x28\x27\x3C\x72\x20\x31\x64\x3D\x5C\x22\x31\x65\x2F\x31\x66\x5C\x22\x20\x6D\x3D\x5C\x22\x27\x2B\x31\x67\x2B\x27\x2F\x31\x68\x2F\x51\x2F\x31\x6A\x3F\x6B\x3D\x73\x2D\x66\x2D\x72\x26\x31\x6B\x2D\x31\x6C\x3D\x27\x2B\x49\x2B\x27\x26\x31\x6D\x3D\x31\x39\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x2F\x72\x3E\x27\x29\x7D\x3B\x48\x20\x31\x51\x28\x29\x7B\x34\x20\x39\x3D\x27\x27\x3B\x39\x2B\x3D\x27\x3C\x31\x70\x3E\x27\x3B\x31\x63\x28\x34\x20\x67\x3D\x30\x3B\x28\x67\x3C\x49\x29\x26\x26\x28\x67\x3C\x79\x29\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x74\x5B\x67\x5D\x3D\x74\x5B\x67\x5D\x2E\x42\x28\x27\x31\x6E\x20\x31\x71\x20\x27\x2B\x50\x2B\x27\x3A\x20\x27\x2C\x27\x27\x29\x3B\x34\x20\x76\x3D\x27\x27\x3B\x33\x28\x45\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x31\x29\x7B\x76\x3D\x27\x23\x63\x27\x7D\x65\x7B\x76\x3D\x27\x3F\x31\x56\x3D\x27\x2B\x45\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x23\x63\x27\x7D\x3B\x39\x2B\x3D\x27\x3C\x31\x73\x3E\x27\x3B\x33\x28\x31\x58\x3D\x3D\x27\x31\x59\x27\x29\x7B\x39\x2B\x3D\x27\x3C\x31\x38\x20\x6B\x3D\x22\x27\x2B\x6B\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x20\x31\x74\x3D\x22\x32\x30\x2D\x4E\x22\x20\x6D\x3D\x22\x27\x2B\x6E\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x2F\x3E\x27\x7D\x3B\x39\x2B\x3D\x7A\x5B\x67\x5D\x3B\x33\x28\x28\x28\x77\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x4D\x29\x26\x26\x28\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x4B\x29\x29\x7C\x7C\x28\x28\x77\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x32\x31\x29\x26\x26\x28\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x32\x32\x29\x29\x29\x7B\x39\x2B\x3D\x27\x20\x27\x2B\x32\x33\x7D\x3B\x39\x2B\x3D\x27\x20\x27\x2B\x31\x71\x2B\x27\x20\x3C\x61\x20\x46\x3D\x22\x27\x2B\x64\x5B\x67\x5D\x2B\x76\x2B\x70\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x20\x31\x36\x3D\x22\x31\x37\x22\x20\x43\x3D\x22\x27\x2B\x78\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x22\x3E\x27\x2B\x74\x5B\x67\x5D\x2B\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x31\x75\x20\x31\x74\x3D\x22\x32\x35\x22\x3E\x3C\x2F\x31\x75\x3E\x3C\x2F\x31\x73\x3E\x27\x7D\x3B\x39\x2B\x3D\x27\x3C\x2F\x31\x70\x3E\x27\x3B\x4F\x2E\x32\x36\x28\x27\x32\x37\x2D\x51\x2D\x4E\x27\x29\x2E\x31\x43\x3D\x39\x7D\x3B","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x7C\x7C\x7C\x69\x66\x7C\x76\x61\x72\x7C\x7C\x66\x65\x65\x64\x7C\x61\x32\x7C\x7C\x64\x77\x7C\x7C\x61\x75\x74\x68\x6F\x72\x7C\x7C\x7C\x65\x6C\x73\x65\x7C\x69\x6E\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x61\x6C\x74\x7C\x6C\x6B\x7C\x73\x72\x63\x7C\x69\x6D\x7C\x7C\x7C\x7C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x6A\x73\x6F\x6E\x7C\x7C\x7C\x7C\x75\x72\x7C\x6A\x32\x7C\x74\x74\x7C\x70\x72\x7C\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65\x7C\x74\x69\x74\x6C\x65\x7C\x75\x72\x69\x7C\x70\x6E\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x69\x6D\x61\x67\x65\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x6E\x63\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x7C\x69\x6D\x61\x7C\x67\x64\x7C\x75\x72\x61\x7C\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x7C\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x7C\x74\x62\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x31\x33\x33\x7C\x6E\x75\x6D\x7C\x64\x6F\x74\x7C\x70\x69\x64\x7C\x63\x69\x64\x7C\x64\x32\x7C\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x7C\x68\x74\x74\x70\x7C\x6C\x6F\x63\x7C\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x5F\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74\x7C\x61\x64\x7C\x6C\x61\x73\x74\x49\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66\x7C\x72\x63\x5F\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x32\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x5F\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x72\x65\x6C\x7C\x6E\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x7C\x69\x6D\x67\x7C\x72\x63\x5F\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x31\x7C\x74\x6F\x74\x61\x6C\x52\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x77\x72\x69\x74\x65\x7C\x66\x6F\x72\x7C\x74\x79\x70\x65\x7C\x74\x65\x78\x74\x7C\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x68\x6F\x6D\x65\x5F\x70\x61\x67\x65\x7C\x66\x65\x65\x64\x73\x7C\x6F\x70\x65\x6E\x53\x65\x61\x72\x63\x68\x7C\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x7C\x6D\x61\x78\x7C\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x7C\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x69\x6E\x66\x7C\x75\x6C\x7C\x6F\x6E\x7C\x65\x6E\x74\x72\x79\x7C\x6C\x69\x7C\x63\x6C\x61\x73\x73\x7C\x64\x69\x76\x7C\x67\x69\x66\x7C\x6E\x6F\x5F\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x7C\x6E\x6F\x7C\x69\x6E\x66\x6F\x7C\x38\x35\x39\x32\x7C\x64\x75\x79\x70\x68\x61\x6D\x7C\x62\x72\x7C\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C\x7C\x62\x72\x65\x61\x6B\x7C\x74\x68\x72\x7C\x72\x65\x70\x6C\x79\x7C\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x74\x6F\x7C\x6C\x69\x6E\x6B\x7C\x32\x30\x30\x7C\x63\x6F\x70\x79\x72\x69\x67\x68\x74\x5F\x62\x79\x5F\x64\x75\x79\x70\x68\x61\x6D\x5F\x64\x6F\x74\x5F\x69\x6E\x66\x6F\x7C\x52\x65\x63\x65\x6E\x74\x7C\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x7C\x66\x72\x65\x65\x7C\x76\x65\x72\x73\x69\x6F\x6E\x7C\x62\x79\x7C\x72\x63\x5F\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x7C\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6E\x74\x7C\x70\x72\x6F\x66\x69\x6C\x65\x7C\x69\x6D\x67\x31\x7C\x62\x6C\x6F\x67\x62\x6C\x6F\x67\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x50\x61\x67\x65\x7C\x63\x6F\x6D\x7C\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x5F\x73\x68\x6F\x77\x7C\x79\x65\x73\x7C\x73\x70\x6C\x69\x74\x7C\x72\x63\x7C\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x75\x72\x69\x7C\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x61\x76\x61\x74\x61\x72\x7C\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x73\x74\x79\x6C\x65\x7C\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x7C\x63\x6C\x65\x61\x72\x7C\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64\x7C\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x7C\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B","","\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_a,_b,_c,_d,_e,_f){_e=function (_c){return (_c<_b?dp[4]:_e(parseInt(_c/_b)))+((_c=_c%_b)>35?String[dp[5]](_c+29):_c.toString(36));};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){while(_c--){_f[_e(_c)]=_d[_c]||_e(_c);};_d=[function (_e){return _f[_e];}];_e=function (){return dp[7];};_c=1;};while(_c--){if(_d[_c]){_a=_a[dp[6]](new RegExp(dp[8]+_e(_c)+dp[8],dp[9]),_d[_c]);};};return _a;}(dp[0],62,133,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
  </script>
  <script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
  </div>
  Trong đó:
  • 5 là  số nhận xét bạn muốn hiển thị.
  • 30 là số ký tự tối đa tên người nhận xét được hiển thị.
  • 150 là số ký tự tối đa trích đoạn nội dung của nhận xét. 
  • Nếu không muốn hiển thị avatar hãy thay yes thành no hoặc ký tự bất kỳ khác. 
  • home_page là biến có giá trị là địa chỉ blog bạn cần hiển thị Recent Comments. 
  • Trường hợp tài khoản Blogger của Admin không phải là tài khoản khởi tạo blog (đối với các bạn sử dụng hồ sơ google + hiện nay thì để hiển thị phân biệt nhận xét của Admin bạn thêm giá trị là địa chỉ Profile Blogger của Admin cho biến admin_uri .
  • admin_avatar là địa chỉ avatar của Admin cho biến
  - Sau đó bấm Lưu Mẫu lại. 

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan