• Địa chỉ IP là gì?
       Khi bạn truy cập một trang web ví dụ hienthieugia.blogspot.com thực chất là các bạn truy cập đến địa chỉ máy chủ chứa dữ liệu của tên miền hienthieugia.blogspot.com đây goi là đia chỉ IP có dạng xxx.xxx.xxx.xxx (hiện nay là IPv6 có dạng xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx).
       Vậy thì làm cách nào để chúng ta tìm đc địa chỉ IP của một trang web nào đó. Đơn giản thôi các bạn cứ làm như chỉ dẫn của mình là sẽ tìm đc!!!

  Cách tìm địa chỉ IP:
  -     Để tìm IP của một web bất kì ta sử dụng công cụ Command Prompt của Windows. Sử dụng công cụ trên bằng cách vào start->program->Accessories->command prompt.

  -      Sau khi xuất hiện một của sổ màu đen các bạn nhập vào lệnh NSlookup lệnh này cho phép ta tìm địa chỉ IP của web. Và cuối cùng là các bạn chỉ việc nhập vào địa chỉ trang web cần tìm. Zậy là OK rùi!!!

  Theo: Hiển Thiều Gia  • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan