• Đây là khung comment cải tiến từ một bài đăng cũ, ở đây add thêm mục phân cấp. Do là threaded comment mặc định của Blogger nên chỉ được tối đa là 1 cấp mà thôi. Tuy vậy đối với những ai thích cây nhà lá vườn thì sẽ thích khung comment này.
  Trước tiên, hãy lưu lại một bản template gốc để đề phòng bất trắc. Sau đó vào phần chỉnh sửa HTML, chọn mở rộng mẫu, tìm các đoạn sau:<b:include data='post' name='comments'/>
  Thay thế tất cả các đoạn tìm được bằng đoạn sau:
  <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
  Tiếp tục, bạn tìn dòng ]]></b:skin> và chèn trước nó đoạn code dưới:
  .comments{clear:both;margin-top:10px;margin-bottom:0;font-family:Arial;line-height:18px;font-size:13px}
  .comments .comments-content{margin-bottom:16px;font-weight:normal;text-align:left}
  .comments .comment .comment-actions a,.comments .comment .continue a{display:inline-block;margin:0 0 10px 10px;padding:0 15px;color:#424242 !important;text-align:center;text-decoration:none;background:#fede72;border:1px solid #fec648;border-radius:2px;height:26px;line-height:28px;font-weight:normal;cursor:pointer}
  .comments .comments-content .comment-thread ol{list-style-type:none;padding:0;text-align:none}
  .comments .comments-content .inline-thread{padding:0}
  .comments .comments-content .comment-thread{margin:8px 0}
  .comments .comments-content .comment-thread:empty{display:none}
  .comment-replies{margin-top:1em;margin-left:40px;background:#fff}
  .comments .comments-content .comment{margin-bottom:0;padding-bottom:0}
  .comments .comments-content .comment:first-child{padding-top:16px}
  .comments .comments-content .comment:last-child{border-bottom:0;padding-bottom:0}
  .comments .comments-content .comment-body{position:relative}
  .comments .comments-content .user{font-style:normal;font-weight:normal}
  .comments .comments-content .user a{color:#0E6284;font-weight:normal;text-decoration:none}
  .comments .comments-content .icon.blog-author{width:18px;height:18px;display:inline-block;margin:0 0 -4px 6px}
  .comments .comments-content .datetime a{color:#0E6284;font-size:12px;float:right;text-decoration:none}
  .comment-content{margin:0 0 8px;padding:0 5px}
  .comment-header{font-size:18px;background-color:#f1f1f1;border-bottom:1px solid #e3e3e3;padding:5px}
  .comments .comments-content .owner-actions{position:absolute;right:0;top:0}
  .comments .comments-replybox{border:none;height:230px;width:100%}
  .comments .comment-replybox-thread{margin-top:0}
  .comments .comment-replybox-single{margin-top:5px;margin-left:48px}
  .comments .comments-content .loadmore a{display:block;padding:10px 16px;text-align:center}
  .comments .thread-toggle{cursor:pointer;display:inline-block}
  .comments .comments-content .loadmore{cursor:pointer;max-height:3em;margin-top:0}
  .comments .comments-content .loadmore.loaded{max-height:0;opacity:0;overflow:hidden}
  .comments .thread-chrome.thread-collapsed{display:none}
  .comments .thread-toggle{display:inline-block}
  .comments .thread-toggle .thread-arrow{display:inline-block;height:6px;width:7px;overflow:visible;margin:0.3em;padding-right:4px}
  .comments .thread-expanded .thread-arrow{background:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAc AAAAHCAYAAADEUlfTAAAAG0lEQVR42mNgwAfKy8v/48I4FeA0AacVDFQBAP9wJkE/KhUMAAAAAElFTkSuQmCC") no-repeat scroll 0 0 transparent}
  .comments .thread-collapsed .thread-arrow{background:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA AcAAAAHCAYAAADEUlfTAAAAJUlEQVR42mNgAILy8vL/DLgASBKnApgkVgXIkhgKiNKJ005s4gDLbCZBiSxfygAAAAB JRU5ErkJggg==") no-repeat scroll 0 0 transparent}
  .avatar-image-container{background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-Wmy6bwNKzbo/T0miLZkuJsI/AAAAAAAAChc/orbwMGHyBxA/s51/arrow.png) top right no-repeat;float:left;vertical-align:middle;overflow:hidden;width:65px !important;height:51px !important;max-width:65px !important;max-height:51px !important}
  .comments .avatar-image-container img{padding:2px;border:1px solid #ccc;width:45px !important;height:45px !important;max-width:45px !important;max-height:45px !important}
  .comments .comment-block{margin-left:65px;position:relative;border:5px solid #e3e3e3;border-radius:8px}
  @media screen and (max-device-width:480px){.comments .comments-content .comment-replies{margin-left:0}}
  Cuối cùng là save template lại và test!
  Nguồn: Duy Pham Blog 

  { 2 Phản hồi... read them below or Comment }

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan