• Hôm nay Hiển Thiếu Gia sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng phóng hình ảnh khi bạn rê chuột vào nó. Khi rê chưa rê chuột ảnh sẽ nhỏ và có hiệu ứng mờ ảo nhưng khi rê chuột vào thì ảnh lớn và sáng hẳn lên.

  Xem demo ngay trên bài này!!!


  Các bước thực hiện
  1. Các bạn vào Thiết kế rồi Chỉnh sửa HTML
  2. Thêm đoạn Code dưới đây trước thẻ </head>
  <style type="text/css"> .Phong_to_HTG img{ -webkit-transform:scale(0.8); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.8); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.8); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 5px 0; /*margin between images*/ } .Phong_to_HTG img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; } </style>
  *Lưu ý: Các chữ đậm màu đỏ chúng ta có thể đổi thành một tên thẻ nào thật dể nhớ để khi nào đăng ảnh không phải mò lại!!!
  Như vậy mỗi khi viết bài có hình ảnh các bạn chỉ cần bật qua HTML và dán code sau:
  <div class="Phong_to_HTG">
  <img src="URL" />
  <img src="URL" />
  </div>

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan