• Giới thiệu Aegisub


  Trang chủ: http://www.aegisub.net/ (sau khi chạy Aegisub, vào fần help nó có forum cũng dẫn đến trang này)

  Lịch sử - công dụng: trước năm 2006, nếu những ai vào thời điểm này có theo dõi anime (những thứ khác như drama, movie... thì khỏi nói rồi, công nghệ làm sub những cái đó ko bao giờ đuổi kịp của các anime fansub), thì sẽ thấy là sub hồi đó rất chi là thô sơ và phải nói là xấu. Thời đó thường là sử dụng Subtitle Workshop hay Subtitle Creator, 2 cái này rất hạn chế, tính năng rất kém.


  Chính vì thế mà Aegisub ra đời nhằm hỗ trợ công việc làm sub dễ dàng và hiệu quả hơn. Project Aegisub được phát triển bởi hơn 10 programmer, đứng đầu là ArchMageZeratul của KAA(Kick-Ass-Anime, có lẽ những bạn xem anime lâu năm ko thể ko biết nhóm này). Các thành viên khác gồm có : jfs, Tentacle, movax, Gabest, TheFluff, jcubed, Motoko-chan... Thừa kế từ SubStationAlpha và Medusa nên có tất cả những ưu điểm của 2 phần mềm này, đồng thời sử dụng định dạng ASS (Advanced SubStationAlpha) của Medusa, vốn hỗ trợ nhiều tag cao cấp hơn so với SSA (SubStationAlpha).
  (từ bài giới thiệu Aegisub của Delacroix, các bạn có thể xem bài hướng dẫn đó của delacroix luôn, style viết hơi khác tí, lúc tớ viết xong bài này mới biết cậu ấy đã viết 1 bài như thế)

  Link download:
  http://www.malakith.net/aegiwiki/Windows_downloads

  Lời khuyên: Bài này tớ sẽ chỉ viết giới thiệu về Aegisub chứ chưa đi vào chỉ cách làm sub. Tiếp tới theo kế họach tớ sẽ viết tiếp 2 bài, thứ nhất là chi tiết cách làm sub với Aegis (dự định bài này sẽ ngốn của tớ ít nhất là 5h30) và thứ 2 là cơ bản cách làm karaoke với Aegisub (cái này chắc nhanh hơn, tốn chừng 3h thôi).
  Thế nên nếu ai Eng ko tồi (theo tớ tầm 450 TOEFL FU với hay lướt web nước ngoài là OK) thì hãy vào trang chủ ở trên, vào fần Manual và đọc. Nó viết rất chi tiết, dễ hiểu và dễ sử dụng. Hơn nữa còn có cả clip hướng dẫn làm rất tỉ mỉ. Chính tớ lúc đầu cũng chỉ là xem clip đó và đọc trên đó thôi là đủ để làm những thứ cơ bản rồi.

  Overview:
  Tham khảo ở đây

   Sử dụng: Về căn bản, giao diện sử dụng của Aegisub như sau:  Và đây là lí do tại sao phải dùng Aegisub: hình trên là đọan code cho karaoke bài PV tớ làm, Aegisub đã generate ra 1 file ASS có nội dung như sau (có nghĩa là nếu ko dùng Aegisub các cậu sẽ phải gõ tay thế này, mà đọan code đấy tớ mới chỉ copy có 1/4 thôi , bài nhạc này dài 5ph đấy 

  Code:
  [Script Info]
  ; Script generated by Aegisub v2.1.2 RELEASE PREVIEW (SVN r1987, amz)
  ; http://www.aegisub.net
  Title: Default Aegisub file
  ScriptType: v4.00+
  WrapStyle: 0
  PlayResX: 640
  PlayResY: 480
  ScaledBorderAndShadow: yes
  Video Aspect Ratio: 0
  Video Zoom: 6
  Video Position: 6979
  Video File: ..\Music\Video clips\J-Pop\Gundam\Nami Tamaki - Reason - Gundam seed destiny ED1.avi
  
  [V4+ Styles]
  Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
  Style: Chevalier OP Trans-furigana,DOUGLASPARKfont,11.5,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,0,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,2,10,10,10,0
  Style: Chevalier OP Kanji-furigana,@DFGKaiSho-Md,11,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,-90,1,0.75,0,5,26,26,10,128
  Style: Chevalier OP Romaji-furigana,DOUGLASPARKfont,13,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,0.75,0,8,10,10,12,0
  Style: Chevalier OP Romaji,DOUGLASPARKfont,26,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,8,10,10,12,0
  Style: Chevalier OP Kanji,@DFGKaiSho-Md,22,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,1,-90,1,1.5,0,5,26,26,10,128
  Style: Chevalier OP Trans,DOUGLASPARKfont,23,&H00F7AF84,&H01FFFFFF,&H00622501,&H00000000,0,0,0,0,100,100,1,0,1,1.5,0,2,10,10,10,0
  
  [Events]
  Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code once,function time_shifter(s,time_offset,dur) local temp1, temp2 = s:match("(.-)(\\t.+)"); if temp1 == nil then temp1 = s end; local tempcode = temp1; if temp2 ~= nil then for a,b,c in temp2:gmatch("\\t%((%-?%d+),(%-?%d+),(.-)%)") do if (_G.tonumber(b)+time_offset) <= 0 then tempcode = c elseif (_G.tonumber(b)+time_offset) > 0 and (_G.tonumber(a)+time_offset) < dur then tempcode = tempcode .. string.format("\\t(%d,%d,%s)",a+time_offset,b+time_offset,c) end; end; end; return tempcode; end
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,pretag = line.text:match("{(.-)}")
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code line,leadout = 300; if line.actor ~= "" then leadout = _G.tonumber(line.actor) end
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,code syl,fxgroup.fill = syl.tag == "k"; fxgroup.blur = syl.tag == "kf"
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank,!retime("start2syl",-300+($si-1)*50,0)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\fad(!300+($si-1)*30!,0)!time_shifter(pretag,300-($si-1)*50,line.duration)!\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime("syl2end",-$sdur,leadour)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\bord!line.styleref.outline+2.5!\fad(0,!leadout!)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,$sdur,\bord!line.styleref.outline+1!\3a&H90&)}
  Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime("syl2end",-$sdur,leadout)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\bord!line.styleref.outline+1.5!\fad(0,!leadout!)!time_shifter(pretag,-$sstart,line.duration)!\t(0,$sdur,\bord!line.styleref.outline!)}
  Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup fill,!retime("syl2end",-$sdur,leadout)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\bord0\fad(0,!leadout!)\1c&HFFFFFF&\clip($sleft,0,$sleft,!meta.res_y!)\t(0,$sdur,\clip($sleft,0,$sright,!meta.res_y!))\t($sdur,!line.duration!,1.5,\1a&HFF&)}
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime("syl2end",-$sdur,leadout)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\bord!line.styleref.outline+1!\fad(0,!leadout!)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H90&\t(0,!$skdur*3!,\fscx130\fscy130)\t(!$skdur*3!,$sdur,\fscx100\fscy100)}
  Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime("syl2end",-$sdur,leadout)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\fad(0,!leadout!)!time_shifter(pretag,-$sstart,line.duration)!\t(0,!$skdur*3!,\fscx130\fscy130)\t(!$skdur*3!,$sdur,\fscx100\fscy100)}
  Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur loop 5,!retime("syl",0,0)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\be1\1c&HFFFFFF&!time_shifter(pretag:gsub("\\1c%&H%x-%&",""),-$sstart,line.duration)!\1a&H!string.format("%2X",128+j*16)!\3a&H!string.format("%2X",160+j*16)!&\t(0,!$skdur*3!,\fscx!130+j*12!\fscy!130+j*12!)\t(!$skdur*3!,$sdur,\fscx100\fscy100)}
  Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,template syl noblank fxgroup blur,!retime("syl2end",0,leadout)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\bord0\fad(0,!leadout!)\1c&HFFFFFF&\t(1.5,\1a&HFF&)}
  
  Comment: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k33}to{\k20}o{\k46}ku {\k35}ha{\k12}na{\k63}re{\k49}te{\k48}ru {\k33}ho{\k13}do {\k36}ni{\k0}
  Comment: 0,0:00:04.06,0:00:07.48,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k32}chi{\k22}ka{\k53}ku {\k49}ni {\k31}ka{\k25}n{\k20}ji{\k18}te{\k92}ru{\k0}
  Comment: 0,0:00:07.68,0:00:13.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k27}sa{\k21}mi{\k27}shi{\k14}sa {\k85}mo{\k26} {\k27}tsu{\k24}yo{\k31}sa {\k14}e{\k95}to{\k18} {\k23}ka{\k29}wa{\k22}t{\k12}te{\k90}ku...{\k0}
  Comment: 0,0:00:13.53,0:00:18.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k13}ki{\k23}mi {\k15}wo {\k29}o{\k48}mot{\k68}ta{\k22}na{\k262}ra{\k0}
  Comment: 0,0:00:33.47,0:00:36.72,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k41}ma{\k34}chi {\k39}mo {\k31}hi{\k25}to {\k22}mo {\k26}yu{\k42}me {\k65}mo{\k0}
  Comment: 0,0:00:36.97,0:00:40.45,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k22}ka{\k5}e{\k38}te{\k27}i{\k51}ku {\k44}ji{\k43}ka{\k25}n {\k93}ni{\k0}
  Comment: 0,0:00:41.37,0:00:46.38,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k46}ta{\k49}da {\k34}{\k54}sa{\k46}ka{\k44}ra{\k44}t{\k42}te{\k31}i{\k111}ta{\k0}
  Comment: 0,0:00:48.31,0:00:51.54,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k35}ko{\k33}to{\k41}ba {\k20}wo {\k27}ka{\k29}sa{\k37}ne{\k24}te {\k77}mo{\k0}
  Comment: 0,0:00:51.77,0:00:55.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k13}wa{\k13}ka{\k42}ri {\k23}a{\k35}e{\k56}na{\k47}i {\k28}ko{\k112}to{\k0}
  Comment: 0,0:00:56.15,0:01:01.24,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k42}ma{\k54}da {\k40}{\k50}shi{\k46}ra{\k43}na{\k45}ka{\k35}t{\k36}ta {\k118}ne{\k0}
  Comment: 0,0:01:02.83,0:01:06.32,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k17}ki{\k10}mi {\k36}da{\k30}ke {\k28}wo {\k34}da{\k25}ki{\k30}shi{\k38}me{\k32}ta{\k23}ku{\k46}te{\k0}
  Comment: 0,0:01:06.75,0:01:10.10,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k34}na{\k29}ku{\k34}shi{\k33}ta {\k36}yu{\k21}me {\k62}ki{\k32}mi {\k54}wa{\k0}
  Comment: 0,0:01:10.43,0:01:16.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k41}"a{\k31}ki{\k27}ra{\k75}me{\k50}na{\k33}i{\k26}de" {\k35}to {\k27}i{\k30}t{\k182}ta{\k0}
  Comment: 0,0:01:17.34,0:01:20.82,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k26}to{\k21}o{\k44}ku {\k26}ha{\k16}na{\k46}re{\k51}te{\k45}ru {\k31}ho{\k12}do {\k30}ni{\k0}
  Comment: 0,0:01:21.05,0:01:24.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k22}chi{\k31}ka{\k40}ku {\k48}ni {\k23}ka{\k20}n{\k23}ji{\k15}te{\k80}ru{\k0}
  Comment: 0,0:01:24.19,0:01:29.57,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k31}sa{\k19}mi{\k23}shi{\k15}sa {\k100}mo {\k29}tsu{\k25}yo{\k23}sa {\k14}e{\k103}to {\k22}ka{\k27}wa{\k18}t{\k14}te{\k75}ku...{\k0}
  Comment: 0,0:01:29.62,0:01:32.43,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k12}ki{\k14}mi {\k20}wo {\k22}o{\k24}mo{\k26}t{\k68}ta{\k17}na{\k78}ra{\k0}
  Comment: 0,0:01:32.61,0:01:35.63,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k37}se{\k31}tsu{\k18}na{\k42}ku {\k48}mu{\k57}ne {\k18}wo {\k12}sa{\k39}su{\k0}
  Comment: 0,0:01:35.63,0:01:3.83,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k41}so{\k27}re {\k47}wa {\k45}yu{\k26}me {\k22}no {\k25}ka{\k11}ke{\k76}ra{\k0}
  Comment: 0,0:01:38.83,0:01:47.44,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k27}{\k23}a{\k21}ri{\k23}no{\k15}ma{\k59}ma {\k45}{\k24}de{\k21}a{\k22}e{\k13}te{\k62}ta {\k28}{\k25}so{\k32}no {\k18}ki{\k16}se{\k67}ki {\k16}{\k22}mou {\k17}i{\k29}chi{\k13}do {\k32}shi{\k69}n{\k17}ji{\k105}te{\k0}
  Comment: 0,0:01:54.69,0:01:58.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k11}{\k36}ki{\k30}mi {\k50}ga {\k24}i{\k19}na{\k28}i {\k33}hi{\k40}bi {\k64}ni{\k0}
  Comment: 0,0:01:58.24,0:02:01.97,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k19}zu{\k8}t{\k46}to {\k20}ta{\k40}chi{\k45}to{\k55}ma{\k26}t{\k114}ta{\k0}
  Comment: 0,0:02:02.64,0:02:07.75,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k44}de{\k52}mo {\k45}{\k45}a{\k40}ru{\k50}ki{\k39}da{\k38}shi{\k36}te{\k122}ru{\k0}
  Comment: 0,0:02:09.50,0:02:16.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k43}ki{\k29}mi {\k49}to {\k25}wa{\k17}ka{\k29}chi{\k31}a{\k38}t{\k90}ta {\k15}do{\k13}no {\k37}guu{\k32}ze{\k46}n {\k22}ni{\k21}mo {\k48}i{\k19}mi {\k140}ga{\k0}
  Comment: 0,0:02:17.30,0:02:22.51,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k53}so{\k40}u {\k60}{\k47}ka{\k33}na{\k54}ra{\k51}zu {\k33}a{\k35}t{\k115}ta{\k0}
  Comment: 0,0:02:24.00,0:02:31.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k14}so{\k20}re{\k39}zo{\k27}re {\k23}no {\k40}yu{\k34}me {\k22}wo {\k36}ka{\k36}na{\k22}e{\k70}te {\k23}{\k35}ma{\k33}ta {\k21}me{\k38}gu{\k31}ri{\k27}a{\k67}u {\k18}to{\k60}ki{\k0}
  Comment: 0,0:02:31.75,0:02:37.23,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k30}guu{\k37}ze{\k26}n {\k92}wa {\k36}u{\k32}n{\k26}me{\k33}i {\k27}ni {\k31}na{\k178}ru{\k0}
  Comment: 0,0:02:38.62,0:02:45.36,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k29}ya{\k21}bu{\k41}re{\k27}ta {\k14}ya{\k39}ku{\k65}so{\k35}ku {\k32}sa{\k14}e {\k51}mo {\k27}chi{\k24}ka{\k47}i {\k43}ni {\k25}ka{\k21}e{\k27}ta{\k12}na{\k80}ra{\k0}
  Comment: 0,0:02:45.60,0:02:53.70,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k22}a{\k24}no {\k19}ba{\k14}sho {\k106}de {\k24}de{\k23}a{\k21}u {\k12}to{\k60}ki {\k45}{\k22}a{\k20}no {\k18}ko{\k18}ro {\k61}no {\k21}{\k12}fu{\k13}ta{\k21}ri {\k16}ni {\k27}na{\k28}re{\k70}ru {\k12}ka{\k81}na{\k0}
  Comment: 0,0:02:53.88,0:03:00.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k37}"ya{\k27}sa{\k20}shi{\k50}sa" {\k47}ni {\k51}ni{\k29}te{\k9}i{\k49}ru {\k24}na{\k27}tsu{\k37}ka{\k60}shi{\k22}i {\k24}o{\k21}mo{\k11}ka{\k74}ge{\k0}
  Comment: 0,0:03:00.11,0:03:04.07,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k24}{\k25}me {\k21}wo {\k26}to{\k12}ji{\k97}te {\k22}mi{\k28}e{\k25}ru {\k11}ka{\k105}ra{\k0}
  Comment: 0,0:03:04.07,0:03:09.04,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k0}{\k23}te {\k23}wo {\k20}fu{\k16}re{\k77}zu {\k10}a{\k17}ru{\k21}ko{\k24}to {\k15}wo {\k32}shi{\k66}ru {\k22}ka{\k100}ra{\k31}
  Comment: 0,0:03:33.98,0:03:40.94,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k11}{\k22}a{\k20}su {\k51}ni {\k22}ha{\k14}gu{\k58}re{\k44}te {\k44}ko{\k30}ta{\k10}e {\k57}ga {\k19}na{\k27}ni{\k43}mo {\k46}mi{\k26}e{\k24}na{\k23}ku{\k13}te {\k69}mo{\k23}
  Comment: 0,0:03:40.94,0:03:44.62,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k7}{\k25}ki{\k24}mi {\k22}ni {\k13}a{\k100}u {\k26}so{\k22}no {\k25}ta{\k10}me {\k74}ni{\k20}
  Comment: 0,0:03:44.62,0:03:50.58,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k9}{\k22}ka{\k25}sa{\k22}ne{\k14}te{\k74}ku {\k29}「kyou」 {\k15}to {\k13}i{\k31}u {\k29}shi{\k73}n{\k13}ji{\k197}tsu{\k30}
  Comment: 0,0:03:50.58,0:03:54.25,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k6}{\k25}to{\k24}o{\k37}ku {\k31}ha{\k19}na{\k43}re{\k59}te{\k48}ru {\k18}ho{\k17}do {\k34}ni{\k6}
  Comment: 0,0:03:54.25,0:03:57.50,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k3}{\k35}chi{\k26}ka{\k45}ku {\k41}ni {\k23}ka{\k26}n{\k25}ji{\k20}te{\k58}ru{\k23}
  Comment: 0,0:03:57.50,0:04:02.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k3}{\k32}sa{\k20}mi{\k27}shi{\k15}sa {\k94}mo {\k24}tsu{\k31}yo{\k22}sa {\k8}e{\k104}to {\k18}ka{\k33}wa{\k19}t{\k17}te{\k59}ku{\k12}
  Comment: 0,0:04:02.88,0:04:05.80,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k1}{\k16}ki{\k12}mi {\k11}wo {\k20}o{\k41}mo{\k21}t{\k65}ta {\k25}na{\k69}ra{\k11}
  Comment: 0,0:04:05.80,0:04:09.06,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k4}{\k53}se{\k28}tsu{\k14}na{\k47}ku {\k42}mu{\k54}ne {\k21}wo {\k19}sa{\k43}su{\k1}
  Comment: 0,0:04:09.06,0:04:12.27,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k1}{\k29}so{\k29}re {\k42}wa {\k48}yu{\k25}me {\k20}no {\k24}ka{\k13}ke{\k73}ra{\k17}
  Comment: 0,0:04:12.27,0:04:23.03,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,karaoke,{\k0}{\k10}{\k20}a{\k25}ri{\k26}no{\k14}ma{\k102}ma {\k25}de{\k25}a{\k22}e{\k11}te{\k86}ta {\k27}so{\k35}no {\k23}ki{\k14}se{\k79}ki {\k13}mo{\k12}u {\k15}i{\k30}chi{\k18}do {\k30}shi{\k67}n{\k14}ji{\k266}te{\k67}
  
  
  
  
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(180,25)\be1\fad(330,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}to
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(180,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,330,\bord2.5\3a&H90&)}to
  Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(180,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,330,\bord1.5)}to
  Dialogue: 1,0:00:00.00,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(180,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(168,0,168,480)\t(0,330,\clip(168,0,192,480))\t(330,4180,1.5,\1a&HFF&)}to
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.33,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(199,25)\be1\fad(360,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}o
  Dialogue: 0,0:00:00.33,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(199,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,200,\bord2.5\3a&H90&)}o
  Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(199,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,200,\bord1.5)}o
  Dialogue: 1,0:00:00.33,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(199,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(192,0,192,480)\t(0,200,\clip(192,0,207,480))\t(200,3850,1.5,\1a&HFF&)}o
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.53,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(221,25)\be1\fad(390,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}ku 
  Dialogue: 0,0:00:00.53,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(221,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,460,\bord2.5\3a&H90&)}ku 
  Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(221,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,460,\bord1.5)}ku 
  Dialogue: 1,0:00:00.53,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(221,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(207,0,207,480)\t(0,460,\clip(207,0,236,480))\t(460,3650,1.5,\1a&HFF&)}ku 
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.99,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(258,25)\be1\fad(420,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}ha
  Dialogue: 0,0:00:00.99,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(258,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,350,\bord2.5\3a&H90&)}ha
  Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(258,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,350,\bord1.5)}ha
  Dialogue: 1,0:00:00.99,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(258,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(244,0,244,480)\t(0,350,\clip(244,0,273,480))\t(350,3190,1.5,\1a&HFF&)}ha
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.34,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(287,25)\be1\fad(450,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}na
  Dialogue: 0,0:00:01.34,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(287,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,120,\bord2.5\3a&H90&)}na
  Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{an5\pos(287,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,120,\bord1.5)}na
  Dialogue: 1,0:00:01.34,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(287,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(273,0,273,480)\t(0,120,\clip(273,0,302,480))\t(120,2840,1.5,\1a&HFF&)}na
  Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.46,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(314,25)\be1\fad(480,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}re
  Dialogue: 0,0:00:01.46,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(314,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,630,\bord2.5\3a&H90&)}re
  Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(314,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,630,\bord1.5)}re
  Dialogue: 1,0:00:01.46,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(314,25)\bord0\fad(0,300)\1c&HFFFFFF&\clip(302,0,302,480)\t(0,630,\clip(302,0,326,480))\t(630,2720,1.5,\1a&HFF&)}re
  Dialogue: 0,0:00:00.05,0:00:02.09,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(337,25)\be1\fad(510,0)\k0\fscx75\fscy75\t(0,150,\fscx125\fscy125)\t(150,300,\fscx100\fscy100)}te
  Dialogue: 0,0:00:02.09,0:00:03.88,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(337,25)\be1\bord4\fad(0,300)\3c&HFFFFFF&\1a&HFF&\3a&H70&\t(0,490,\bord2.5\3a&H90&)}te
  Dialogue: 1,0:00:02.09,0:00:04.18,Chevalier OP Romaji,,0000,0000,0000,fx,{\an5\pos(337,25)\be1\bord3\fad(0,300)\k0\t(0,490,\bord1.5)}te
  Đương nhiên là nếu chỉ có sub thì nó cũng ko phức tạp và kinh đến thế mà đấy là do đã có hiệu ứng cho karaoke của tớ. Nhưng mà chuyện code tay dù chỉ là sub ko cũng là chuyện vô nghĩa và ko khả thi.

  Quay trở lại với ảnh overview trên, góc trên bên trái chính là đọan movie bạn cần làm sub, lí do có nó đơn giản là bạn ko thể làm sub khi mà ko biết nó sẽ thể hiện thế nào và nhiều lí do cơ bản khác. Bên dưới đó chính là toàn bộ sub. Mỗi 1 dòng là 1 dòng sub (hoặc sau này nói rõ hơn nó có thể là dòng comment, dòng code cho effect ...). Góc trên bên phải chính là khung thể hiện 1 dòng sub mình chọn bên dưới. Chức năng, đương nhiên là để mình hiệu chỉnh dòng sub đó.

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan