• Để làm đc dòng chữ "Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của Hiển Thiếu Gia" như blog của mình các bạn copy đoạn code sau và cho vào mục HTML/JavaScript.  CODE:

  <!--Chữ chạy đầu trang-->
  <div style=
  "position: fixed; bottom: 600px; left: 0px; width: 100%; z-index: 49999; height: 30px; background-image: url(''); background-position: center center; background-repeat: no-repeat; text-align: center;">
  <div style="width: 85%; height: 25px;">
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
  <tr>
  <td height="25px" align="center" style=
  "color: rgb(5, 255, 25); font-size: 12pt;"><font face=
  "Arial, Helvetica, sans-serif"><marquee width="750" bottom:="0"
  scrollamount="5" behavior="alternate"><a href="http://anhhien.co.cc
  style="color: red;"><strong>Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của Hiển Thiếu Gia</strong></a></marquee></font></td>
  </tr>
  </table>
  </div></div>
    Những đoạn mình bôi đỏ các bạn có thể thay đổi. Đặc biệt bạn ở chỗ bottom: 600px các bạn có thể thay bằng bottom: 0px để cho dòng chữ chyaj ở cuối trang hoặc thay bằng 1 thông số khác để chữ chạy ở chỗ tùy ý!!!
  Nếu thấy bài viết này có ích các bạn có thể copy đoạn code sau cho vào blog:
  <li><a href='http://hienthieugia.blogspot.com/2012/05/chu-chay-o-au-blog.html'>Chữ chạy ở đầu blog</a></li>
  Chúc các bạn thành công!!! 

  0 Phản hồi

 • Copyright © - Hiển Thiếu Gia Pro - Hiển Thiếu Gia Pro - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan